Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 21:51

Làm thơ như lượm gạo
Hột gạo quý giữa đời
May mắn mình lượm được
Bỏ vào mồm nhai chơi

Thơ mình như gạo sống
Chưa thành cơm bao giờ
Có khi mình nuốt trộng
Nguyên cả một bài thơ.