Tiễn đưa nhang khói về trời
Nhẹ tênh trôi giữa cõi đời phù du
Lợi danh trong đám mây mù
Chiều nay theo gió thiên thu đi rồi

Dòng sông không muốn, mà trôi
Đục trong rồi cũng về xuôi một dòng
Dối gian ai đếm ai đong
Biển xanh có hiểu được lòng bể dâu

Tình cay đắng, nghĩa ngọt ngào
Xót xa nào, cũng thét gào yêu thương
Thử dòm tám hướng mười phương
Và xin ngó lại đoạn đường đã qua

Sau lưng là những bóng ma
Nào hay phía trước cũng là âm ty
Đây hội ngộ, đó chia ly
Trời cao, vực thẳm có gì khác đâu?

Xin người thiệt bụng yêu nhau
Đừng chua ngoa lắm mà đau nát lòng
Nợ nần trả lại hư không
Còn đây một trái tim hồng cho nhau.