Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2015 09:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 06:13

Trời ơi! Đêm lạnh ghê hồn
Máu xanh xưa cũ về cồn tha ma
Đèn chong chừ đã khuya tà
Mù sương cõng vội giang hà qua đây

Rượu lưng chừng nhịp khói mây
Gà phun một tiếng gáy gầy vào khuya
Gió cô hồn thổi. Ơ kìa!
Đêm là biển máu đầm đìa không gian.