Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2016 23:08

Lá rụng lấp con đường
che giấu
hành trình về đáy mộ.