Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 20:40

Tác giả mất, sách còn
Ta muội mê ý cũ
Từng trang đang hiện hồn
Vang lên từng con chữ.