Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 17/04/2019 15:43

Đây xương máu, đó cơ đồ
Cuối cùng là khói là tro thôi mà
Từ khi nước mắt chảy ra
Nụ cười cũng đã nhạt nhoà đức tin.