Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:21

Giấc mơ về em điều khiển thân xác tôi
thực ra
tôi đang nhìn em bằng giấc ngủ.