Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 18:00

Thấy gì ở biển hoàng hôn?
Mang mang máu dậy từng cơn sẫm màu
Mặt trời gục chết thật mau
Gió chưa kịp nói nỗi sầu hoang vu.