Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 18:10

Trong làng có cái đám ma
Đầu năm, dội tiếng phèng la dập dồn
Khói, kinh, nước mắt, linh hồn
Chung một gánh, quảy lên non, nặng ì!