Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 21:07

Không ai có quyền sở hữu nỗi đau trong tôi
cái bóng của tôi đang lăn không ai khác
tên tôi trong cáo phó
bạn có muốn thay tên mình vào không.