Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 10:11

Cha chết
đám tang rất lớn
không phải tốn kém mà vì không có tiếng nặng nhẹ.