Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 10:26

Cây thảo nhơn
hiu hiu gió
đôi mắt em khép cửa biển chiều.