Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/01/2019 08:30

Bi kịch của bản thân
là bài học lớn nhất
của đời tôi.