Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/12/2016 12:51

Đôi tay choàng sóng biển
ví bàn chân là núi lớn
vượt mê.