Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:10

Khuya, ta với gió và sương
Quanh co qua những ngả đường mộ bia
Trước, sau, cát xoá lối về
Ta làm một cái bổn lề nhơn gian.