204.20
9 bài thơ
Tạo ngày 09/02/2007 05:40 bởi Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 07/03/2007 14:42 bởi Vanachi
Những bài thơ trong trường ca Mặt đường khát vọng (NXB Giải phóng, 1974), phần 2 của tập thơ Đất và khát vọng.