Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 28/09/2009 18:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 29/09/2009 15:40

Tượng trời: người đã nung vôi
Tượng nay đắp lại để coi... sao đành?
Ngoài biên bao cuộc chiến tranh
Bồng con vô vọng hóa thành Nàng Tô.