Chuông chùa Tiểu đánh tiếng ghen
ở ngoài sân khấu là đêm đi rình
ai giam được cái chữ tình
Thị Mầu tay quạt tay phanh áo hờ
trách gì cái đứa lẳng lơ
sao em ăn táo để chùa tụng kinh
biết là Tiểu cũng như mình
làm thân con gái còn rình gì nhau
ở ngoài sân diễn là đâu
cửa trước thì đóng cửa sau thì mời
bão đâu ở tận cuối trời
em là nắng của một thời còn mưa
một thời kẻ đón người đưa
vào chùa mới biết sân chùa lắm rê