Hôm nay cũng giống bao ngày khác
Vẫn ngồi ở đây một mình hát
Ghế đá gốc đa cơn gió lạ
Hoà vào lời nhạc bay đi xa.

Gió lượn xoay vòng không sợ ngã
Lời nhạc theo đó cuốn đi xa
Mọi thứ vẫn sống, không ngần ngại
Cớ sao yếu đuối chỉ mình ta.

Ngay cả loài hoa dưới chân kia
Vẫn vươn mình lên đua nở
Hay ta cũng cho tâm hồn mở
Giống như hoa, gió, cả lời ca?

Phước Long, 21/2/2020