23.50
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

- 1
- 3
- 2
- 55
- 47
Đăng ngày 12/03/2022 22:56, số lượt xem: 345

Làm sao giữ nổi ''người thương''
Mình thì thương họ, họ thương ai rồi
Bạn bè cứ bảo rằng thôi
Thôi thì anh đợi thành đôi rồi dừng.