23.50

Một số bài cùng tác giả

- 1
- 3
- 2
- 55
- 47
Đăng ngày 13/03/2022 22:56, số lượt xem: 97

Làm sao giữ nổi ''người thương''
Mình thì thương họ, họ thương ai rồi
Bạn bè cứ bảo rằng thôi
Thôi thì anh đợi thành đôi rồi dừng.