15.00

Một số bài cùng tác giả

- 1
- 3
- 2
- 55
- 47
Đăng ngày 12/03/2022 22:27, số lượt xem: 217

Đến khi sức yếu tuổi già
Tôi ra ngoài ngõ hái bà bông hoa
Hoa hồng bà thích không bà
Đùa thôi tôi nhớ gu bà lưu ly.