15.00

Một số bài cùng tác giả

- 1
- 3
- 2
- 55
- 47
Đăng ngày 02/11/2021 20:25, số lượt xem: 284

Vì cây cần phải thay lá
Nên cây mới nở ra hoa
Vì người cần phải chia xa
Mới biết ai là tất cả.