15.00

Một số bài cùng tác giả

- 1
- 3
- 2
- 55
- 47
Đăng ngày 18/10/2021 20:12, số lượt xem: 308

Chuyến xe cuối cùng em đã bỏ lỡ
Người thật lòng em cũng chẳng nắm tay
Chắc do xe đã không còn thừa chỗ
Người thật lòng chắc em chẳng đắm say.