14.00
Đăng ngày 12/10/2022 12:13, số lượt xem: 54

Ai dè cảnh đẹp quá nên thơ!
Bỗng chốc tan hoang thực bất ngờ!
Lốc xoáy vàng bay hồn bấn loạn,
Dông càn mái vỡ rụng chơ vơ.
Thiên tai bão lụt còn vây bủa,
Dịch hoạ tràn lan vẫn chực chờ.
Nước ngập dong bè qua biển lũ!
Xiêu nhà, sạt vách mặt sầu đơ!

(11/10/2022)