Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2023 20:45, số lượt xem: 53

XIN qua cánh cửa xẻ đôi miền
LỖI gánh mang về lại để yên
ANH phụ tình rồi sao phải bấn
ĐỪNG ân nghĩa nữa chẳng còn phiền
LÀM cho giấc mộng tan trong gió
TÔI để cơn sầu thác cõi tiên
NỔI giận đôi lần đau đớn lắm
ĐIÊN là phá giới gửi hoàng tuyền…

16-01-2023