Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2022 08:12, số lượt xem: 58

Con đường xưa
Cũng vừa đầy
Lá bay rơi rụng.

Em tìm về
Cơn mê say
Vừa hay chấm dứt.

Ấm ức gì
Níu chi đây
Vòng tay đã tuột.

Điều ước nào
Kêu gào mãi
Còn lại đắng cay.

Chìa bàn tay
Ngỡ vay lại
Lá bay thủa nào.

Lời thì thào
Dội vào mãi
Trong trái tim em…

23-08-2022