Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2022 08:13, số lượt xem: 54

Dòng sông
Sông cứ trôi đi
Lăn tăn
Thấp thoáng
Theo dòng cùng trôi.
Nghiêng nghiêng
Còn lại đôi bờ
Xanh xanh
Cứ dứng tiễn dòng
Dòng trôi.
Mặt trời
Cũng dậy bùi ngùi,
Rơi đầy nước mắt
Tơi bời cỏ non.
Mon men
Chơi ở
Cuối bờ,
Cạnh kìa con nước
Nô đùa
Biết chi.
Không may
Sẽ bị cuốn đi
Dập vùi thân xác
Dưới dòng sông sâu.
Đi đâu,
Trôi mãi về đâu
Mênh mông biển rộng
Sóng đâu
Bạc đầu,
Lòng buồn
Giăng mắc từ lâu
Vậy nên
Thoáng thấy
Đã bao la sầu.

10.2000