Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2020 07:31, số lượt xem: 162

Can Nhâm Chi Tuất tài khôn
Biến hoá ai lường Nhâm trốn vi Vương
Tính tình bạo ngược cương thường
Ăn nói bạo miệng hay thường ngao du
Sinh thời vào đúng mùa Thu
Có nhiều tài vặt danh thu lộc về
Thơ văn nhạc hoạ chọn nghề
Ngoài ba mươi tuổi đề huề công danh
Nếu vùng sông nước tinh nhanh
Chọn nghề hải sản kinh doanh lộc nhiều
Ái tình đẹp tựa tranh thêu
Giai nhân theo đuổi lòng xiêu tính tình
Nhưng do duyên số kết tình
Với người ân lắm, ít tình, bền lâu
Mệnh Thuỷ chọn Kim lợi đầu
Mệnh Mộc cũng được, trước sau phải chiều
Cha mẹ ăn ở biết điều
Dựa nhờ Phúc Đức rất nhiều mẹ cha
Tài lộc từ đó mà ra
Được nhiều trợ giúp tính pha bất cần
Ý trí tự lập vươn dần
Làm nên cơ nghiệp tự thân, tự hào
Ba mươi nóng nảy thu vào
Mới đứng cái số mới tào công danh
Bạn bè giúp đỡ nhiệt thành
Tuy nhiên kẻ kém hay ganh hại trà
Bạn tốt Kim, Mộc, Thuỷ à
Tránh xa Hoả, Thổ xung là hại thân
Bệnh tật tiêu hoá ý cần
Ngày giờ năm tháng xung cần tránh xa
Sửu, Mùi, Thìn, Tuất í mà
Kiêng khem lành dữ đẹp ta tươi đời…

26/01/2014