Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2015 09:28, số lượt xem: 300

Hoan mừng những cụ tuổi thần Dê
Ấy nếu hành y rộ nở nghề
Khác lối mà đi thường đẫm lệ
Sai đường phải lại chớ u mê
Dương trần bấm nghiệp người dâng kế
Toạ thế ban ơn kẻ kéo về
Phúc - Hoạ năm Mùi nhiêu tí kể
Hoan mừng những cụ tuổi thần Dê

10-09-2015