Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2023 09:00, số lượt xem: 49

Phản bội đâu say nắng chút à
Đôi mình gắn bó mãi anh nha
Chỗ kia tiếng huýt ai vừa thả
Góc nọ điệu kèn kẻ mới qua
Liếc mắt làm sao thơm thính bả
Đưa thân chả lẽ ngọt thịt gà
Trò chơi nhún nhảy mênh mông quá
Tụt xuống trèo lên trẻ giống già…

19-02-2023