Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2023 17:29, số lượt xem: 91

Mùa xuân - tim tím - mùa xuân
Tím ngày xưa... tím đâu rồi...
Bâng khuâng - tôi cứ đi tìm mãi
Tím đã xa tôi - tím nhạt nhoà...

Ngày xưa - tim tím - ngày xưa
Đùa vui dưới màu hoa tím
Em và tôi - hai ta thi nhau nhặt
Xem ai nhiều hoa tím hơn ai

Ngày xưa - tim tím - ngày xưa
Gió lay tím rụng rơi đầy tóc em
Dỗi hờn em nói tại tôi
Làm hoa tím rụng - bắt tôi nhặt mà...

Hoa tím ơi... - hoa tím ơi...
Sao nỡ bắt tôi xa em - xa hoa tím
Tôi xa rồi - ai nhặt tím cùng em
Tôi xa rồi - ai nhặt tím cho em

Ngày nay - tim tím - ngày nay
Tím sao nhạt quá - tím rơi nơi nào
Em tôi giờ ở nơi nao?
Nghe đâu đã có người cùng nhặt hoa...

Mùa xuân - tim tím - buồn tênh
Gió lay tím rụng rơi đầy tóc tôi
Hờn ai? - Tôi hỏi - Hờn ai?...
Lặng lẽ một mình tôi nhặt tím thôi...

12.2002