Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2023 15:41, số lượt xem: 32

Thu về rồi sương thu rơi lành lạnh
Thu về rồi ánh trăng thu trong veo
Thu về rồi những cơn gió cũng theo về
Cuốn theo cả đám lá vàng bay
Thu về rồi dòng sông sao hiền quá
Cứ lặng im để mặc gió gửi lá vàng thôi
Thu về rồi nhạn đã về rồi
Thu về rồi ve còn tiếc mãi
Mùa hè nên kêu mãi vẫn chưa thôi
Thu về rồi cúc nở hoa đầy
Kìa sen tàn, sen lụi trong đầm đấy
Thấy không em quê hương ta đó
Dưới thu về, kìa nắng thu rơi…

04.2002