Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2023 09:15, số lượt xem: 17

Thế thời đã có đổi thay
Nhưng sao sâu, mọt vẫn đầy vẫn đông
Điểm từ kim cổ mà trông
Bao nhiêu tích rộn vẫn không khác gì
Đoạn này chà đạp lâm ly
Khúc kia dối trá khinh khi đớn hèn
Mị dân bài cũ đà quen
Án oan đè xuống dân đen cúi đầu
Đưa sai chính sách nhiều khâu
Thuế tăng đằng thuế lâu lâu đổi bài
Núi cao, biển rộng, sông dài
Nơi đâu chưa bị vét chai thân gầy
Nhà quan đồ cấm lại đầy
Thanh liêm mấy cửa trước bầy ra sau
No diều miệng ngậm giống nhau
Đói thì đứa há, thằng cau mặt mày
Nhe nanh doạ cả cỏ cây
Gầm gừ đe nẹt chán quay cắn càn
Nặng nề, áp lực, bất an
Một bài toán cũ mãi bàn về sâu...

09-03-2023