Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2022 20:11, số lượt xem: 107

Đêm nằm thao thức
Muốn ngủ quá trời
Mà sao chẳng thể
Nhắm vào mở ra…

Đêm nằm thao thức
Ngủ thôi, ngủ thôi
Mai còn dậy sớm
Đón ánh bình minh…

Đêm nằm thao thức
Thức thao, thao thức
Biết bao xuy nghĩ
Hình ảnh trong đời
Tràn về đây cả
Trong giấc chiêm bao…

Bỗng chợt tỉnh giấc
Lại thao, lại thức
Canh dài một đêm…

25/03/2000