Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2023 20:26, số lượt xem: 55

Thu về lá rụng nỗi niềm xưa
Cái thủa yêu thương rộ tứ mùa
Có phải xuân cùng thu dệt áo
Mà sao nắng với mộng thêu hoa…

04-01-2023