Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2018 14:55, số lượt xem: 341

Sống ở dương gian đã chán thời
Dìu con dắt cháu cõi tiên chơi
Đường xa tuyết phủ mờ nhân ảnh
Dặm thẳm mây che loá dáng người
Hạc múa vài đôi vờn chúc tụng
Long chầu một cặp hoạ thêm lời
Ly say tửu cảnh râu dài vuốt
Há phải nhiêu khê giót chén đời

08.12.2013