Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2021 10:22, số lượt xem: 173

Hãy sống vui tươi giữa cuộc đời
Đời này ngắn lắm chị mình ơi
Ơi anh mộng khắc cười to ấy
Ấy bác mơ canh khóc lặng rồi
Rồi lại đây theo tôi đấy chứ
Chứ về đó hứng lệ mà thôi
Thôi danh lợi tạm buông đôi phút
Phút cạnh bên nhau xướng hoạ mời…

03-09-2021