Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Sầu tương tư (1)
Đăng ngày 16/03/2023 08:07, số lượt xem: 36

Hoà với cỏ cây
Hoa mầu sắc lạ
Em nay đẹp quá
Mê mẩn anh say…

Vẻ đẹp kiêu sa
Ẩn nơi em đó
Em này hỏi nhỏ
Cánh cổng vườn ta?…

Anh đừng hỏi to
Vườn nhiều ong bướm
Nhiều con quá chớn
Vòi cứ thăm dò…

Anh cứ viết đơn
Rồi đưa em duyệt
Sau anh sẽ biết
Bệnh của vui - buồn…

Chẹp miệng viết luôn
Đợi dài cả cổ
Thế là thấm khổ
Đổ bệnh tương tư…

Bệnh ngấm từ từ
Đêm ngày mong ngóng
Hồn như chiếc bóng
Khổ quá em ơi…

Thôi rút đơn lại
Em mãi không cho
Bệnh đổ thêm nặng
Yêu… thật điên rồ…

15-03-2023