15.00
Đăng ngày 11/01/2018 07:39, số lượt xem: 245

Anh mời em về
Thăm quê hương anh
Vẽ tô huyền bí sắc xanh đất trời…

Anh mời em về
Giải lụa quê hương
Người ơi! Người ở! Người thương… rồi về…

Anh mời em về
Ví dặm, xàng xê
Lọt tai say đến mụ mê người… mời…

Anh mời em về
Ai? Mời ai về
Nhìn nhau ta giết nhiêu khê ngôn từ…

11/01/2018