Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2023 08:17, số lượt xem: 31

Bầu trời đã tối tối rồi em
Tứ phía khoe mầu bóng bóng đen
Ánh sáng nào nào nơi phố huyện
Âm thanh ấy ấy chỗ trắng đèn
Cò cưa giá rổ: nhiêu nhiêu được?
Gạ gẫm mồi chài: chốc chốc nghen
Nổ máy lên xe đời cợt cợt
Cười cười hãy thử nghiện là quen…

12-03-2023