Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/02/2023 08:10, số lượt xem: 50

Người đàn bà
Trưởng thành là bởi vì
Đã phải đi
Một mình khi bạn đời
Vô tâm thôi.
Cũng có đôi lúc gặp
Được vài cặp
Quá tự lập cuộc sống
Nếu khác mộng
Sẽ rời không hối tiếc.
Có người biết
Như tiểu thuyết nông sâu
Khi cạn bầu
Còn gì đâu để giữ,
Sao thế chứ
Khi mà thứ xốc nổi
Bị đánh đổi
Trước một mối tình lỗi
Sự phản bội
Sẽ sớm hồi trĩu quả.
Kẻ trăng hoa
Gặp đàn bà nhạy cảm
Thật u ám
Còn có dám bước them
Hay từng đêm
Ôm gối mềm nức nở.
Đàn bà sợ
Đàn ông đó biết chưa…

03-02-2023