Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2023 08:59, số lượt xem: 34

Vì dưng bố mẹ tớ nghèo
Xếp vào diện thu nhập thấp
Bạn - tôi phân thành từng cấp
Đối đãi bắt buộc phải theo…

Làm gì có chuyện quen thân
Giầu có nên người muốn dựa
Nghèo khó muốn gần mấy đứa
Và tôi đang cố gắng dần…

Cố gắng lắm đó thấy chưa
Ra trường lương tôi ngất ngưởng
Chức tôi cao hơn bạn tưởng
Thế là thế đó hay chưa…

Không còn ai dám xem thường
Con tôi học trường cao cấp
Một đám nhà giầu tụ tập
Ít đi những cảnh đáng thương…

Có nhiều người vẫn âm thầm
Tặng quà bố mẹ tôi đó
Khác lắm khi xưa nghèo khó
Đối đãi với những bầu tâm…

Khi thấm cái sự hay ho
Đối đãi dựa theo thu nhập
No đủ ướm thân gầy mập
Bật cười mếu máo. Đời lo…

12-10-2023