Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/01/2019 13:09, số lượt xem: 235

Mưa hờn khóc thán ôm thân liễu
Nước tủi kêu than ấp mặt hồ
Vũ khúc cành to vung bút vẽ
Hoan ca lá nhỏ múa chì tô
Trời thương kẻ khổ ban khăn thấm
Đất giận ai vui bảo cất đồ
Tạo hoá nên thơ nào múa chữ
Thi nhân đối đáp hãy nhào vô...

21.12.2013