Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/06/2015 09:28, số lượt xem: 275

Lo nhiều
Sớm chiều
Cũng thế
Tình yêu
Chưa nở
Chớ liều
Tặc lưỡi
Thử phiêu…

24-06-2015