Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2015 07:49, số lượt xem: 332

Bác ghé thăm nhà chẳng thấy ai
Đời xô chủ vội cửa đâu cài
Mừng vui gió gọi vang đồi bãi
Thích thú mây tìm bổng nắng mai
Cỏ níu ầy dà quay trở lại
Cây than ấy dá gặng bươn dài
Đầm đìa giọt khổ mồ hôi ngại
Tửu quyện, trà đùa nghĩa có phai?

18-08-2015