Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2023 12:04, số lượt xem: 183

Người ơi nhìn nhau lưu luyến
Duyên đôi ta năm tháng vẫn đậm đà
Gặp nhau mà sao chẳng thể
Biết nói gì chỉ khẽ liếc nhìn nhau
Thời gian ơi – sao trôi đâu
Đôi ta như con sông hai dòng chảy
Cũng gặp nhau rồi mà sao?
Chỉ lặng lẽ không xôn xao ồn ã
Như thủa nào… vậy thế ư?
Ngày xưa ư? Mà thôi đừng trỗi dậy
Ngủ ngoan, đẫy giấc quên nào
Đừng chợt tỉnh xôn xao như đôi sóng
Tròng trành chao đảo lòng ta…

06.2003