Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2016 18:25, số lượt xem: 310

Đón tết riêng mình nơi xứ lạ
Trông quê cụm chén cười rôm rả
Xum vầy hạnh phúc những đoàn gia
Tụ họp an mừng đầy một tá
Đón khách thăm chơi lộc ghé nhà
Chào xuân lại đượm tài ghim lá
Hưng trời vượng đất nức bài ca
Ứ chịu... ta ơi sao thế hả???...

05-02-2016