Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2022 08:40, số lượt xem: 35

Ở lại
Cùng em
Một đêm
Tê tái…

Giấu kín
Nhiều năm
Lên mầm
Dài dại…

Trái cấm
Để dành
Trộm canh
Lấy mất…

Trộm đánh
Chủ rồi
Thương đôi
Sừng cảnh…

Giả dối
Ngọt bùi
Lên mùi
Vô khối…

Dấm dúi
Với nhau
Đồng thau
Lẫn bụi…

Lệ, máu
Vừa rơi
Nghẹn lời
Ai thấu…

07/10/2022