Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2021 11:51, số lượt xem: 207

Phiêu bồng lỡ nhịp rớt đau thương
Tủi phận trông theo đắng dặm đường
Một kiếp hồng trần hay đó tá
Chia ly kẻ lặng tắm men sương...

17/02/2014