Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2023 20:26, số lượt xem: 49

Dường như là chúng ta đã quên những bài
học đã được học trong trường rồi hay sao
ấy khi mà những cách hành xử, đối xử
ngày một lệch lạc nhiều hơn trước đây đâu
có thế rất công bằng trong môi trường giáo
dục nào có phân biệt giàu hay nghèo như
bên ngoài cái xã hội kia thật không công
bằng chẳng giống như khi được học trong trường…

05-01-2023